Kvalita

Spoločnosť DYNAMIX získala certifikát ISO 9001 podľa všetkých požiadaviek Slovinského inštitútu pre metrológiu.

V rámci toho procesu sme zabezpečili systém riadenia kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001 a získali certifikát SIQ číslo Q-026.

Pravidelné každoročné posudzovanie podľa normy umožňuje získať prehľad o kvalite a zabezpečení kvality pre našich zákazníkov.

 

standard